שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: ב"ה זכיתי להתחזק בשנה האחרונה.
הבעיה היא שבבית מדליקים טלוויזיה בסלון בשבת.
האם אני צריך למצוא מקום אחר לשבת בו?

תשובה: מאוד חשוב לא להתנתק מהבית, ואם יש חדר שאפשר לשבות בו (עם מנורת שולחן המחוברת לשעון שבת), עדיף לעשות בבית קידוש ולשיר שישי שבת, לומר דברי תורה על השולחן, הכל במידת האפשר בלי להגזים.
וגם אם יש רעש מהטלוויזיה, ינסה להתעלם ויעסוק בתורה או שילך לישון מוקדם ויקום מוקדם ובמשך היום ישתדל להשתתף בשיעורי תורה ככל האפשר.
בהצלחה.

שאלה: שלום הרב, מה עדיף: תפילה במניין מהיר, או ביחיד באיטיות ובכוונה?

תשובה: תפילה בציבור מעלתה גבוהה מאוד, שזכות הרבים מסייעתו.
הגמרא מאריכה הרבה בשבח התפילה בציבור, שאפילו אם לא כיוון כל כך - התפילה מתקבלת, שנאמר: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו וליבם לא נכון עמו" ואף על פי כן – "והוא רחום יכפר עוון".
לכן לא נכון לשמוע בעצת היצר ולהתפלל ביחיד, אלא ישתדל להגיע לתפילה מוקדם יותר וכך יספיק להתפלל עם הציבור כראוי.

שאלה: אמרו לי שכל יהודי חייב שעה התבודדות ביום.
מה דעת הרב על כך?

תשובה: 'חייב' יש רק במצוות עשה ולא תעשה, ואילו בהנהגות האישיות, איך להגיע למידות טובות ויראת שמים - העניין תלוי באדם עצמו, ולא כל מה שמתאים לזה מתאים לזה.
ואמת, נכון הדבר שיש אנשים רבים שיש להם יראת שמיים ועלייה רוחנית כתוצאה מהתבודדות, אך אין זו ראיה לכלל הבריות.

תגובות